۱۶ شهریور ۱۳۸۸

-37-


دختر! من دلم می‌خواد بهت زنگ بزنم! غر بزنم! حرف‌های خاله‌زنکی بزنم!... چرا نیستی؟


هیچ نظری موجود نیست: