۲۲ شهریور ۱۳۸۸

-45-


برام فقط زخم به یادگار می‌ذاری.


هیچ نظری موجود نیست: