۸ مهر ۱۳۸۸

-79-


می‌دونی نوشتن همیشه راحت نیس... من اونی نیستم که می‌نویسم، یا اونی که حرف می‌زنه... و نه حتی اونی که توی آینه خودشو می‌بینه...


هیچ نظری موجود نیست: