۱۳ مهر ۱۳۸۸

-89-


می‌گن کورت توخولسکی بعد ماجرای کتاب‌سوزان بزرگ توی آلمان بزرگ‌تر، به دست هیتلر بزرگ‌ترتر، خودشو کشت...

من می‌گم: کورت توخولسکی حیف بودی. خیلی حیف!

" بعضی‌ها هیچ‌وقت نمی‌فهمن" کتاب باریکیه! اما خیلی ارزش خوندن داره... گاهی می‌بینی هی برمی‌گردی و دوباره یه متن رو می‌خونی...


هیچ نظری موجود نیست: