۱۵ آبان ۱۳۸۸

-121-


و اما این یکی!

......


نه ... انگار هنوز برای نوشتن‌اش آماده نیستم.

هیچ نظری موجود نیست: