۱۹ آبان ۱۳۸۸

-133-


در سرزمینی که من زندگی می‌کنم – سرزمین موعود همه منجیان بشریت-

صبح‌ها با خبر مرگ، اعدام و کشته شدن انسان‌ها شروع می‌شه

و شب‌ها با نوید مرگ، اعدام و کشته شدن انسان‌ها

در سرزمین من هیچ‌کس به مرگ طبیعی نمی‌میره...

هیچ نظری موجود نیست: