۳ دی ۱۳۸۸

-165-" جز فقر، هیچ کس ششمین بچه را نمی‌خواست."

سرزمین گوجه‌های سبز

هیچ نظری موجود نیست: