۲۱ اسفند ۱۳۸۸

-211-


خب، اين حقيقت داره كه من مي‌خواستم كه توجهتو جلب كنم... مي‌خواستم تحت تاثير قرار بگيري، چي بهش‌ مي‌گن؟ اغوا... هوم..! آره. دوس داشتم اغوات كنم.


۲ نظر:

negar گفت...

janammmmmmmmmmmm?????!!!!!!!!!!1

... گفت...

نگارم... اين موضوع خيلي شفافو و واضحه... تعجبت از چيه؟