۵ خرداد ۱۳۸۹

-255-


به آدم‌ها بايد ياد‌آوري كرد كه بعضي حرف‌ها رو نبايد به همين راحتي و قطعيت گفت.

...

" اشتباه كردي."


۱ نظر:

ناشناس گفت...

نه بعضي حرف هارو، چه بسا خيلي حرفا رو
فرجام