۷ تیر ۱۳۸۹

-275-


راضي نشو كه "تفليس" از دستم بره!هیچ نظری موجود نیست: