۱۵ تیر ۱۳۸۹

-279-


" تجربه اسمي است كه آدم‌ها روي شكست‌شان مي‌گذارند."


از مقدمه مترجم و به نقل از برنارد شاو

شبانه‌ها- كازوئو ايشي گورو- ع.ر.كيواني‌نژاد

با خوندن اين جمله به خودم مي‌گم چي توي اين كتاب در انتظارته روجا؟


هیچ نظری موجود نیست: