۱۹ دی ۱۳۸۹

-385-


هوس شکلات کردم و این موضوع برای من که شکلات دوس ندارم، عجیبه... تنها بابانوئل شکلاتی که داشتم خوردم و از این که دیدم توخالی‌یه دلم گرفت... آخه آدم که به این شکلات‌ها نیگا می‌کنه فکر نمی‌کنه تو خالی‌یه...


هیچ نظری موجود نیست: