۱۷ فروردین ۱۳۹۰

-445-


خب بعد 85 روز، امتحانا تموم شد!

راند بعدی لاغر شدن... ببین روجا اینجا نوشتی ها!!! حالا بهت گفته باشم... دفعه بعد که در مدح "پلو " رفتی بالا منبر، یادت باشه!!


هیچ نظری موجود نیست: