۲۰ آذر ۱۳۹۰

-567-

حذف شد

۳ نظر:

آزاده گفت...

پست های اخیرتون خیلی غم دارن ، قصد جسارت ندارم ولی "شب را نهایتی ست..."
شاد باشید ، خیلی بهتون میاد.

آزاده گفت...

تلخ مینویسی چند وقته، شادی بهت خیلی میاد ، دورش نکن .

... گفت...

حق با شماست خانوم... اما تلخی این روزها باهامه... منم فکر می کنم شب رو نهایتی هس...