۲۵ خرداد ۱۳۹۲

-623-امروز حسابی گریه کردم... بیشتر از غم، نه شادی.


هیچ نظری موجود نیست: