۳ شهریور ۱۳۸۸

-16-دیشب‌ صحبت از خوردنی‌های دوست داشتنی بچگی شده بود. بعد گذار از کیت‌کت، و کام و تک‌تک و خاطره اولین پیتزا، هر سه تایی به یه کشف بزرگ مشترک رسیدیم، که همه توی بچگی نون روغنی کیک یزدی رو هم با لذت می‌خوردیم.

هیچ نظری موجود نیست: