۳ شهریور ۱۳۸۸

-17-


به عکس‌ها نگاه می‌کنم و حتی یه لحظه هم نمی‌تونم خودمو جای اون‌ها بگذارم.

هیچ نظری موجود نیست: