۲۰ مرداد ۱۳۸۸

6-


کلمه "سوسیالیسم" اصلا خبیثانه‌تر از کلمه "مسیحیت" نیست. سوسیالیسم اصلا مجوزی برای ژوزف استالین و پلیس مخفی او و کلیساهای درهم شکسته نبوده است، همان‌گونه که مسیحیت نیز اصلا مجوزی برای دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا نبود. واقعیت آن است که هم سوسیالیسم و هم مسیحیت جامعه‌ای را تجویز می‌کنند که خود را وقف این دیدگاه انسانی کرده باشد که همه زنان، مردان و کودکان مساوی آفریده شده‌اند و هیچ‌کس نباید از گرسنگی بمیرد.

مردی بدون وطن- کورت ونه گات- علی اصغر بهرامی- نشر چشمه- ص 16

هیچ نظری موجود نیست: