۱۱ شهریور ۱۳۸۸

-31-


همه چی از گربه‌ها معلومه. همشون کچلی گرفته و گر... موهای به هم چسبیده کثیف، لاغر مردنی، سر باکس‌های آشغال در حال جستجو برای غذا، برای زندگی... چشای بی‌حال و نگاه ملتمسانه و شاید موذیانه. یکی در میون کور و شل و دم‌بریده! نرها در حال دعوا و ماده‌ها هم با پوست شکم آویزون و احتمالن در حال حفظ نسل و اسم پر طمطراق "گربه ایرانی". همین بود دیگه؟ "پرشین کت"!

شما رو به ارواح عمه‌های آقاجان من دست بردارید از این جدال اسم "پرشین". اصلن اسمش باشه "عربین کت" حتی با یه "ال" غلیظ اولش. چی می‌شه هان؟!!

هیچ نظری موجود نیست: