۳ آبان ۱۳۸۸

-107-


" دروغگو ، دروغگو... حق مسلم‌ات کو؟" می‌دی و " 13 آبان، همه با هم، سفارت روسیه" می‌گیری.۱ نظر:

علي گفت...

آخي. كاش بين ايران و يه جاي بهتر هم يه درياچه بزرگ بود كه بهش مي‌گفتن دريا. اينجوري مي‌تونستي سفارتاي ديگه رو هم ببيني.