۹ آبان ۱۳۸۸

-109-


پاییز، بی بارون که نمی‌شه. مگه نه؟

آدم‌های خوب خیال‌ها و آدم‌های بد واقعیت‌ها... آدم‌های خوب دور و آدم‌های بد نزدیک... آدم‌های بدون‌هم هرگز، آدم‌های با هم هرگز... آدم‌های رنج دادن و رنج دیدن... آدم‌های نفرت انگیز، آدم‌های دوست داشتنی...

میون شما، از شما، با شما... تنهام.


هیچ نظری موجود نیست: