۱۷ مهر ۱۳۸۸

-97-


سلام آقای پسوآ


خود شما یه عمر طول کشیده تا "دل‌واپسی" رو جمع و جور کردین و به گفته پیش‌گفتار کتاب، یه عمر هم طول کشیده تا کسی پیدا بشه و چاپش کنه... اگه اشتباه نکنم یه عمر دیگه هم طول کشیده تا جاهد جهانشاهی اونو ترجمه کنه و برسه دست من... پس حق بدین اگه خوندش کمی طول بکشه... البته تازه شروع کردمش. اما حتمی می‌دونین که کتابی نیس که دستم بگیرم و توی کشمکش سوار و پیاده شدن اتوبوس بخونم. آخر هفته هم یه خروار رخت نشسته و بعد از اون اتو نکشیده به علاوه در و دیوار خاک گرفته در انتظارم بود و البته مستحضرید که درس هم باید می‌خوندم و احتمالن هم دو سه ساعتی رو به رویابافی و بعد هم مقداری اشک و آه زنانه- مطمئنا اینو حتی اگه بدونین، درک نمی‌کنین- و الی آخرگذشت...


اما آقای پسوآ نگران نباشید، دارم می خونمش و جابجا کیف می‌کنم. مثلن اینجا:

"فقط چیزی فراتر از حماقت، که اغلب انسان‌ها با آن زندگی می‌کنند، مرا به تعجب وا می‌دارد و آن عقلی است که در این حماقت نهفته است."


کتاب دل‌واپسی– فرناندو پسوآ- جاهد جهانشاهی


هیچ نظری موجود نیست: