۱۷ آذر ۱۳۸۸

-153-


می‌دونم این فکرا جایی نداره... اما با خودم فکر می‌کنم: " چی می‌شد اگه..."

همین الان...دانشگاه تهران شلوغه... ظاهرن بچه‌ها رو غافلگیر کردن. با دخترک حرف می‌زدم صدای الله اکبر نمی‌ذاشت صدا به صدا برسه... من می‌ترسم. من عین چی می‌ترسم که مبادا دوباره بریزن بچه‌ها رو بکشن... اصلن انگاری سند خورده به نام دانشگاه تهران. از 16 آذر هزار سال پیش گرفته، تا 18 تیر و همین تابستون نحس و نکبتی امسال...