۲۰ آذر ۱۳۸۸

-155-


...لابد گاهی وقت‌ها آدم هی سکته‌ش می‌گیره و هی پر از جمله‌های نیمه تمام‌ه... پر از سه نقطه، پر از سکوت...

۱ نظر:

KvH گفت...

دوباره که معمولی شدی!