۱۸ بهمن ۱۳۸۸

-197-


رفتم كتاب بخرم، در راستاي حظ‌ي كه از اتاق روشن برده بودم، به آقاهه مي‌گم:" از رولان بارت كتابي دارين؟" بارت رو با كسره تلفظ كردم. خب راستشو بخواي اصلن فكر نكردم تلفظ‌ش جور ديگه‌اي باشه... آقاهه يه نگاه عاقل اندر سفيهي به من انداخت و گفت:"خانوم بارررررت (با تاكيد خيلي ويژه روي سكون‌ش) فلسفي مي‌نويسه، مي‌خونين؟؟"... بلند فكر كردم:" اااا من چرا فكر كردم بارت (باكسره) درسته؟... "

اصلن دوس ندارم بدونم آقاهه چه فكرايي راجع من كرده!!! البته در راستاي صداقت بايد بگم دفعه اولم نيس از اين گافا مي‌دم، دو سال پيش يه آقاي كتاب فروش ديگه تلفظ درست " ريموند كارور" رو بهم گفت. اگرچه راجع به "كارور" بايد قبول كنم خيلي مسخره اس آدم اين اسمو "كارووور" بخونه، اما خدايي‌ش بارت با كسره بهتر از بارت با سكون نيس؟

هیچ نظری موجود نیست: