۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

-237-


عمل كه مي‌كني، دماغت ارتقاي درجه پيدا مي‌كنه... از "دماغ" به "بيني"!!!! J

- امروز "بيني‌"تون چطوره!

هیچ نظری موجود نیست: