۳۰ خرداد ۱۳۸۹

-263-


تمام اين مسافرخانه‌

از عطر دست‌هاي تو

پر خواهد شد

***

دهان اگر باز كند

اين چمدان

حافظ موسوي

۱ نظر:

علي گفت...

درود. بعد از مدتها اومدم، خوندم و لذت بردم.