۲۷ بهمن ۱۳۸۹

-417-

خواب می‌دیدم، کسی جمله‌ای نقل می‌کرد از جرج اورول– چه استعدادی داره این اسم، که من یه گاف اساسی سرش بدم، برم توی انتشارات هاشمی مثلن و خیلی رسا بگم "آقا کتابی از جرج Oroul دارین؟"... بماند.- اره نمی‌دونم گوینده کی بود اما ازین کتابخونا بود، خیلی بیشتر از من لابد. می‌گفت این جمله از کتاب 1834 جرج اورول‌ه (حالا عدد دقیقش یادم نیس)... مخاطب (یا مخاطبان؟) داشت با دقت گوش می‌داد و بحث ادامه داشت. کسی هم حرفی نزد. اما من داشتم توی خواب، می‌مردم که بگم: 1984... اما نمی‌گفتم...

هیچ نظری موجود نیست: