۲۷ بهمن ۱۳۸۹

-415-


در شهر، کسی زن غریبه را نمی‌شناخت... پستان‌های زن هنوز شیر داشت.


شاید داستان...

هیچ نظری موجود نیست: