۲۰ مرداد ۱۳۸۸

9-


جالبن این جماعت! خانم‌ها به راحتی و حتی موقعی که اتوبوس خالیه به راحتی می‌رن قسمت آقایون تلپ می‌شینن، اون وقت کافیه آقایی از اون ور میله بیاد این ور... انگار بهشون تجا.وز شده! روزگار یارو رو سیاه می‌کنن.

از اون طرف، بهشون تجا.وز شه یا بخواد که بشه... همه صمم بکم!

تو خیابون که می‌ری چیا که نمی‌بینی!!


هیچ نظری موجود نیست: