۱۳ مرداد ۱۳۸۹

-299-


كسي را كه ترك مي‌كند، چقدر آسان‌تر مي‌توان دوست داشت. زيرا آن شعله، براي كساني كه دور مي‌شوند پاك‌تر مي‌سوزد... در كسي كه دور مي‌شود، جدايي همچون رنگ‌ريزه‌يي نفوذ مي‌كند و او مالامال از درخشندگي دلنشيني مي‌شود.


والتر بنيامين- خيابان يك طرفه- حميد فرازنده


هیچ نظری موجود نیست: